Home » Narcodontie

Narcodontie

In sommige situaties is het niet mogelijk om een tandheelkundige behandeling op een veilige manier uit te voeren in de stoel. Soms zijn kinderen gewoonweg te jong of te angstig en moeten we ze op een andere manier verder helpen.

Er zal altijd eerst geëvalueerd worden of een behandeling onder lachgas sedatie een optie is maar indien dat niet het geval is schiet wel enkel de optie van narcodontie over.

Bij een narcodontie gebeurt er een totaal behandeling in 1 keer onder algemene verdoving. Dit gaat altijd gepaard met een dagopname in het ziekenhuis en onze praktijk werkt hiervoor samen met het AZ Jan Palfijn in Gent. Dit is inderdaad niet naast de deur maar Charlotte, onze kindertandarts, heeft vroeger nog in Gent gewoond en is sindsdien verbonden aan dit ziekenhuis. Ze is zo tevreden van deze samenwerking en de kindvriendelijkheid van dit ziekenhuis dat ze er volledig van overtuigd is dat de afstand is het niets verdwijnt met de service die er geleverd wordt.

Doordat alleen zij zelf afspraken kan inboeken kan ze jullie ook verzekeren van een korte wachttijd.

De narcodontie in het AZ Jan Palfijn vindt éénmaal per maand plaats en dit telkens op een vrijdag.